Z przyjemnością informujemy, 14 sierpnia 2018 w imieniu naszego oddziału, prezes Związku Podhalan w Polsce, Andrzej Skupień oraz skarbnik Związku Podhalan, Józef Szwab podpisali z Urzędem Marszałkowskim w K-ach umowę na realizację projektu „ Przywrócenie ‚posiadów góralskich’ poznajemy naszą historię, góralskie korzenie i tradycje”
W ramach projektu będą zrealizowane w okresie do końca 2019 roku działania na rzecz mieszkańców gminy Wilkowice, w kwocie 62 289,90 zł

Celem projektu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa, odrodzenie tradycji i poszerzenie wiedzy regionalnej mieszkańców gminy Wilkowice poprzez przeprowadzenie na terenie gminy Wilkowice, 12-u posiadów góralskich promujących lokalne dziedzictwo kulturowe górali, w tym ich obrzędy, gwarę i zwyczaje.

Dziękujemy Związek Podhalan w Polsce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za umożliwienie naszemu oddziałowi realizacji celu jakim jest odrodzenie i zachowanie lokalnego dziedzictwa górali żywieckich w ich historycznych i kulturowych granicach

PROJEKT JEST REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EPRROW W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM W ZAKRESIE „ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO